บริษัท นันท์ทัพพ์ พรีเมียม จำกัด
โทร 064-681-8548
  • th
  • en

การรับรอง


การรับรอง

ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
ชัญญภัทร สมกุล
ปีที่เข้าร่วม:
7 กรกฎาคม 2554
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
บริษัท นันท์ทัพพ์ พรีเมียม จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท:
33/17 หมู่ 5 ต.คอกกระบือ เมือง 74000
ประเทศ/เขต:
ไทย, สมุทรสาคร

ข้อมูลการค้าและตลาด
ประเภทอุตสาหกรรม:
กระเป๋า
ประเภทธุรกิจ:
Manufacturer
ข้อมูลการค้าและตลาด
Contract Manufacturing:
OEM Service Offered